Tag: code

light follower robot wheeler

Light follower

1 July 2016

Light follower is one of the most popular robot design for beginners. It the detects the amount of ambient light by using two light sensors – photoresistors. Depending on the relation of readings between left and right sensor robot can control rotation of it`s motors to turn itself towards direction of the light source.

Drawing robot arduino lasercut

Painter robot

Po dodaniu do robota pojazdu uchwytu na pisak zamienia się w robota malującego, którego programować możemy tak, aby tworzył różnego rodzaju geometryczne sekwencje.

Nasz robot wykonuje prostą sekwencję ruchów np: RUCH DO PRZODU, SKRĘT, RUCH DO TYŁU. Ponieważ jednak wykonują ją w PĘTLI powtarzając te ruchy wielokrotnie może rysować na kartce (zaopatrz się w duży arkusz papieru!) ciekawe geometryczne wzory podobne do FRAKTALI.

Poniżej znajduje się przykład oprogramowania robota malującego.
Zwróć uwagę na instrukcje znajdujące się w pętli LOOP. Wykorzystujemy tam cztery podstawowe funkcje określające ruch robota: PRZÓD, TYŁ, LEWO, PRAWO. Dodatkowo w nawiasie jako parametr funkcji wpisujemy czas przez jaki robot ma ją wykonywać, czyli np. LEWO(500) oznacza, że robot będzie skręcał w lewo przez 500 milisekund (czyli pół sekundy).

Poeksperymentuj z własnymi sekwencjami ruchów zmieniając paramtery czasu i dopisując kolejne etapy ruchu.